Källor

Här kommer jag att fylla på med mera material.

Tryckta och otryckta källor
  • Fröberg, Kerstin (2006). Väva med tagel, tricks och knep. Bergdala Spinnhus. www.bergdala.spinnhus.se.
  • Karlsson, Barbro (1989), Siktduksvävning i Bredarydssocken. ur Claesson, Anna Maria (red.) (1989). Det handlar om textil. Jönköping: Jönköpings länsmuseum. Sid 180-182.
  • Kristiansson, Maj-Britt (1989). Tagelsiktar. Ur Hemslöjden 1989:4. Sid 6-8
  • Sundlöf, Erik (1931), Siktmakeriet i Gagnef. Ur Dalarnas hembygdsbok: Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbunds årsskrift. (1931). Falun: Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund. Sid 156-160.
  • Söderberg, Monnica (2000). Spinna tagel på slända. Ur Slöjdforum 2000:3. Sis 12.
  • Viksten Strömbom, Åsa (2009). Silduk, tyger och tagel. Ur VÄVmagasinet 2009:4. Sid 36-37.
  • Wingolf, Bettina (2017). Tagel: en annorlunda hästbok : en kulturhistorisk resa om ett material, dess användningsområden, tekniker, redskap och instruktioner. [Svenshögen]: Pinnplockerskan
Temanummer om tagel
Museidatabaser
Hemsidor, bloggar, instagram mm

Projektet Tagelvävar finansieras med projektmedel från
Nämnden för hemslöjdsfrågor.