Bakgrund

Bakgrund

2012 startade jag ett forskningsstudie kring solv och solvredskap. En djupstudie i det “redskap” som vi har för att flytta trådar, upp och ner, för att skapa ett skäl, att stoppa in inslaget i under vävningen. Jag fick projektmedel från Agnes Geijers fond för Nordisk textilforskning.

Jag var framförallt intresserad av att se vad jag kunde hitta för material kring den äldre typen av solv, fasta solv. Både på Nordiska museet och Dalarna museum fann jag solv och andra redskap för tagelvävning. På Nordiska museet fann jag denna solvraka, som har använts till att knyta fasta solv till tagelvävning.

Solvraka från Kulltorp, Västbo härad i Småland. NM.0210704. Nordiska museet. www.digitaltmuseum.se. Foto: Mari Modig/Nordiska museet (CC BY-NC-ND 4.0).

Att få se solvrakan och kunna detaljstudera den var värdefullt. På bilden går det inte att se den viktiga nålen som finns på solvrakans överdel. Nordiska museet fick solvrakan 1937. Att det var knutet några solv på solvrakan var ett tydligt budskap. Någon ville visa på hur den hade använts. Det var som att möta en traditionsbärare. Även om jag var ensam när jag titta på föremålet var det en kommunikation och jag förstod, kanske inte allt på en gång men tillräckligt mycket för att kunna arbeta vidare

Några olika solvredskap. Solvstockar och solvbräden i olika varianter för att knyta lösa solv. Sölfkubb, skulle kunna ha använts för att både knyta lös och fasta solv. Solvraka och sivbräda är är redskap för att knyta fasta solv. Sölvkubb, solvraka och sivbräda, har endast hittats i enstaka exemplar. Det är solvrakan som är intressant i detta projekt. Skiss: Marie Ekstedt Bjersing.

2016 hade min studie av solv och solvredskap tagit ett steg vidare. Nu var det dags att använda de gamla typerna av solv och att väva. Jag lät beställa kopior av några redskap av slöjdaren Fritiof Runhall.  Jag knöt solv med de olika redskapen, dock inte men solvrakan. Jag vävde med fasta solv och andra äldre redskap och metoder.

Tre solvtyper som förekommit. A. Fasta solv utan öga. B. Fasta solv med öga C. Lösa solv. Solven är ritat med två olika färger, två solv av varje sort detta för att förtydliga att solvet är knutet av olika trådar och hur/om de hänger samman med varandra. Den streckade tråden i A och B visar ryggåstråden som solvet är knutna runt. Skiss: Marie Ekstedt Bjersing

2019. Nästa avgörande händelse, var våren 2019 efter en diskussion med min kollega Beth Moen som nämnde att hon hade lust att göra tagelsiktar, eftersom hon höll på med frihandssvep. Jag frågade om vi kunde göra ett samarbete, att på sikt, göra siktar.  Under de närmaste åren vävde jag 14 tagelvävar och under tiden utforskade, förfinades och förbättrades metoder och redskap.

2021. Jag sökte och fick projektmedel från Nämnden för hemslöjdsfrågor vilket gör att jag nu har möjlighet att ägna tid till att dokumentera det jag redan har gjort och förbättra mina hantverkskunskaper. Läs mer under rubriken syfte.


Projektet Tagelvävar finansieras med projektmedel från Nämnden för hemslöjdsfrågor.