Kurser/föreläsningar

Tidigare uppdrag, i urval

Craft Science conferense 4-6 maj 2021
Deltagit i Biennial International Conference for the Craft Sciences 2020. Presenterade arbetet med Tutankhamons krage. Mer om konferensen finns här. Craft Science conferense 4-6 maj 2021.


Distansutbildning i bindningslära, ht 2020
Bindningslära, 5 v, 25% studietakt, kursstart 19 september.
Ny utbildning i bindningslära, undervisningen bedrevs på distans, genom föreläsningar och övningsuppgifter.  Mellan träffarna sker nätbaserad handledning. Denna distansutbildning vänder sig till dig som vill utveckla din vävning genom att fördjupa dig i bindningslära. Intresseanmälan till info@saterglantan.se.


1 kvm lin – Dalarna
Lindag på Sätergläntan, 26 september 2020. Endast för deltagare i projektet 1 kvm lin – Dalarna. Dalarnas Hemslöjdsförbund i samarbete med Sätergläntan.


Textilvetenskap A, Uppsala Universitet
I november 202o har jag under några dagar gästföreläst på Textilvetenskap A, vid Uppsala Universitet, bland annat kring vävredskapens historia.

Bild från min D-uppsats i Textilvetenskap, Uppsala universitet. Trekantigt höftskynke från Nubien – konstruktion, funktion och tillverkning. Det är en analys av ett höftskynkre från Nubien. Bilden visar att vi vet inte hur stort originalet egentligen var. Skissen till vänster är den antagna storleken och kommer från Ingrid Bergman, bok Late Nubian Textiles. The Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia. Volym 8. Scandinavian University Books/Esselte studium, Stockholm.(1975).

Kortkurs i Linspånad: lin, spinning och materiallära
Sätergläntan 29 juni-3 juli 2020.


Linspånad i Gräfsnäsgården, Göteborg
Två helger i februari-mars, Folkdansringen, 2020